INFO KORPORAT

Misi Korporat

Walaupun KPD didaftarkan sebagai sebuah koperasi, kami juga adalah sebuah syarikat yang berteraskan kepada pembangunan aset yang mengutamakan peningkatan taraf ekonomi sosio anggota. Kami juga akan memastikan setiap pelaburan yang dibuat oleh anggota akan diberikan pulangan yang setimpal. Justeru itu, KPD juga akan mempromosikan taraf keutuhan, kejujuran dan persaingan dalam dunia perniagaan masa kini.

Menyediakan perkhidmatan kewangan dan pengurusan keanggotaan yang terbaik untuk anggota-anggotanya.

Objektif

Carta Organisasi

Berikut adalah susunatur organisasi dalam KPD yang diwujudkan sehingga kini bagi mentadbir, serta pengurusan yang cekap dan sistematik.

MyAHLI

Mari sertai kami dan terima pelbagai manfaat sebagai Ahli