PENGURUSAN

Nazarhanim Bt. Mohamad Razak

Ketua Pegawai Operasi

Ts. Herwan Shah Bin Mohamad

Ketua Bahagian Teknologi Maklumat

Rohaizah Bt. Mansor

Ketua Bahagian Pentadbiran Anggota

Hisham Bin Mohd Desa

Ketua Bahagian Hartanah

Yulliz Bt. Mohd Ramdzan

Ketua Bahagian Pembangunan Perniagaan

Shariful Azhar Bin Hj Mustafa

Ketua Bahagian
Pembiayaan & Tuntutan

Aidzri Imran Bin Ibrahim

Ketua Bahagian
Sumber Manusia & Perundangan

Munirah Bt. Sheriff

Ketua Bahagian Komunikasi Korporat

Nur Fatma Diana Bt. Mohd Zain

Ketua Bahagian Takaful

Norazian binti Abdul Wahab

Ketua Bahagian Kewangan

Sinang Peri

Ketua Bahagian Kesetiausahaan
& Tadbir Urus

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.