PENGURUSAN

Untitled design (2)

Nazarhanim Bt. Mohamad Razak

Ketua Pegawai Operasi

Untitled design (6)

Ts. Herwan Shah Bin Mohamad

Ketua Bahagian Teknologi Maklumat

Pn Roy

Rohaizah Bt. Mansor

Ketua Bahagian Pentadbiran Anggota

Untitled design (4)

Hisham Bin Mohd Desa

Ketua Bahagian Hartanah

no-one-01

Ketua Bahagian Pembangunan Perniagaan

Untitled design (2)

Shariful Azhar Bin Hj Mustafa

Ketua Bahagian
Pembiayaan & Tuntutan

Untitled design (3)

Aidzri Imran Bin Ibrahim

Ketua Bahagian
Sumber Manusia & Perundangan

Untitled design (5)

Munirah Bt. Sheriff

Ketua Bahagian Komunikasi Korporat

Untitled design (5)

Nur Fatma Diana Bt. Mohd Zain

Ketua Bahagian Takaful

Untitled design (3)

Norazian Bt. Abdul Wahab

Ketua Bahagian Kewangan

pn sinanh

Sinang Peri

Ketua Bahagian Kesetiausahaan
& Tadbir Urus

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.