SOALAN SERING DITANYA

FAQ

Bagaimana untuk menjadi anggota Koperasi PDRM?

 1. Anggota Polis
 2. Kakitangan awam di bawah PDRM

Dokumen yang diperlukan ?

 1. Salinan kad kuasa
 2. Borang keanggotaan yang lengkap diisi
 3. Nombor gaji anggota

Fee dan bayaran ?

 1. RM 10 sekali sahaja utk anggota baru ) melalui
 2. RM 50 untuk modal yuran & ) potongan gaji
 3. RM 11 untuk Takaful Kelompok ) bulan ketiga selepas borang keanggotaan diterima

*melalui potongan gaji
*bulan ke-3 selepas borang keanggotaan diterima
*potongan Takaful Kelompok

Penamatan Keanggotaan

 1. Meninggal Dunia
 2. Ditahan / digantung kerja
 3. Memohon untuk berhenti

Notis Penamatan

-Sebaik sahaja pihak Koperasi PDRM Berhad menerima permohonan penamatan dari anggota (tertakluk kepada terma dan syarat)

Apakah kelebihan menjadi anggota koperasi?

 1. Pulangan Dividen tahunan daripada Yuran Simpanan & Saham
 2. Manfaat Perlindungan Takaful Kelompok (Min. Anggota ambil 1 Unit)
 3. Insentif Pengajian
 4. Khairat kematian
  dan banyak lagi

Berapa lamakah tempoh untuk menjadi anggota koperasi selepas permohonan?

Tempoh permohonan 2 minggu (jika borang diisi dengan lengkap) @ 1-3 bulan (KIV) jika borang permohonan tidak diisi dengan lengkap

Bagaimanakah anggota dimaklumkan mengenai permohonan tersebut?

Anggota akan menerima makluman keanggotaan daripada pihak Koperasi PDRM Berhad selepas butiran anggota didaftarkan di dalam sistem maklumat koperasi. Makluman tersebut dihantar ke alamat mengikut butiran di dalam borang permohonan anggota.

Bolehkah saya menambah caruman bulanan dan bolehkan saya mengurangkan caruman bulanan?

Boleh dengan syarat anggota mengisi borang Permohonan Pelbagai

Berapakah modal syer minima dan berapakah jumlah maksimum?

 1. Modal minima RM 200 (ditolak dari Yuran Simpanan Anggota setelah menjadi Anggota)
 2. Maksimun RM 30,000.00 (dibayar/topup secara Tunai)

Bolehkah saya mengeluarkan modal yuran saya?

Boleh dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan :-

  • Mengunaikan Haji/Umrah ATAU ke Luar Negara atas urusan agama
  • Membiayai Pengajian Persekolahan peringkat tinggi bagi diri semdiri atau tanggungan
  • Membeli tanah atau rumah atau kedua-dua sekali
  • Dan Anggota mestilah tidak mempunyai hutang pembiayaan dengan Koperasi

Bolehkah saya mengeluarkan modal syer saya?

Boleh jika Modal Syer Anggota melebihi daripada RM 200 kurang pada itu tidak dibenarkan untuk sebarang pengeluaran.

Bagaimanakah saya menyertai takaful kelompok?

Setiap Anggota yang menjadi Anggota koperasi digalakkan untuk mengambil sekurang-kurangnya 1 unit Takaful Kelompok atau had maksima sebanyak 6 unit

Bagaimanakah saya menambah unit takaful?

Dengan hanya mengisi borang (_ Pemohonan Skim Kelompok_)

Bagaimanakah saya mengurangkan unit takaful?
Bagaimanakah saya boleh menyertai takaful perubatan?
Bagaimana untuk memohon surat jaminan (GL)?

– Faks (03-8023 9999)
– e-main ([email protected])
– aplikasi telefon pintar (PMCare)
– Talian (03-8026 7799) -24 jam
– Kaunter GL di hospital (Medibase)

Permohonan tuntutan takaful kelompok, dokumen yang diperlukan?

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

Permohonan tuntutan takaful perubatan, dokumen yang diperlukan?

5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

Bagaimanakah saya boleh memohon untuk insentif peajaran? Dokumen yang diperlukan?

– Keputusan peperiksaan (tahun akhir semasa)

– Salinan No Akaun Bank

– 6 bulan selepas keputusan peperiksaan

Tempoh masa bayaran insentif?

Paling awal – dalam seminggu

Paling lewat – sebulan

Perlukah saya memberikan penama?

Sangat perlu, untuk pemulangan yuran simpanan sekiranya berlaku kematian / musibah

Bagaimanakah saya mengemaskini penama saya?
Bagaimanakah penama boleh membuat tuntutan selepas kematian anggota?

Dengan memaklumkan berkaitan kematian anggota melalui AJKKD / terus ke KPDRM beserta dokumen-dokumen yang lengkap

Dokumen yang diperlukan bagi tuntutan khairat kematian?

– Sijil Kematian Anggota

– Salinan Sijil Kematian

– Salinan Sijil Nikah / Surat Akuan Bujang PDRM

– Salinan IC waris

– Salinan Akaun Bank Waris

Permohonan pemulangan modal yuran dan simpanan anggota selepas kematian?

Sijil Kematian berserta maklumat pewaris disertakan.

Berapakah tempoh masa pemulangan keseluruhan wang simpanan?

Enam (6) bulan selepas permohonan dibuat.

Adakah wang simpanan ditolak sekiranya anggota mempunyai baki pembiayaan selepas kematian?

Ya, akan diselaraskan baki pinjaman melalui yuan terkumpul anggota. Lebihan yuran simpanan akan dikembalikan terus ke akaun waris jika yuran simpanan melebihi daripada baki pembiayaan anggota yang telah meninggal dunia.

Bolehkah saya meneruskan keanggotaan selepas bersara?

Boleh sehingga 70 tahun.

Bagaimanakah saya membayar modal yuran selepas bersara?

Dengan pembayaran terus melalui akaun koperasi.

Bagaimanakah saya membayar takaful selepas bersara?

– dengan pembayaran terus melalui akaun koperasi. (jumlah insurans yang perlu dibayar akan dimakluman melalui sms/whatsapp/surat yuran kepada Anggota).

– kiraan dibuat terus selama 12 bulan (1 tahun) dan anggota perlu membayar jumlah yang ditelah dinyatakan di dalam penyata yang diterima oleh anggota.

– Resit bayaran perlu dihantar sebagai bukti pembayaran.

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.