SOALAN SERING DITANYA

FAQ

 1. Anggota Polis
 2. Kakitangan awam di bawah PDRM

 1. Salinan kad kuasa
 2. Borang keanggotaan yang lengkap diisi
 3. Nombor gaji anggota

 1. RM 10 sekali sahaja utk anggota baru ) melalui
 2. RM 50 untuk modal yuran & ) potongan gaji
 3. RM 11 untuk Takaful Kelompok ) bulan ketiga selepas borang keanggotaan diterima

*melalui potongan gaji
*bulan ke-3 selepas borang keanggotaan diterima
*potongan Takaful Kelompok

 1. Meninggal Dunia
 2. Ditahan / digantung kerja
 3. Memohon untuk berhenti

Notis Penamatan

-Sebaik sahaja pihak Koperasi PDRM Berhad menerima permohonan penamatan dari anggota (tertakluk kepada terma dan syarat)

 1. Pulangan Dividen tahunan daripada Yuran Simpanan & Saham
 2. Manfaat Perlindungan Takaful Kelompok (Min. Anggota ambil 1 Unit)
 3. Insentif Pengajian
 4. Khairat kematian
  dan banyak lagi

Tempoh permohonan 2 minggu (jika borang diisi dengan lengkap) @ 1-3 bulan (KIV) jika borang permohonan tidak diisi dengan lengkap

Anggota akan menerima makluman keanggotaan daripada pihak Koperasi PDRM Berhad selepas butiran anggota didaftarkan di dalam sistem maklumat koperasi. Makluman tersebut dihantar ke alamat mengikut butiran di dalam borang permohonan anggota.

Boleh dengan syarat anggota mengisi borang Permohonan Pelbagai

 1. Modal minima RM 200 (ditolak dari Yuran Simpanan Anggota setelah menjadi Anggota)
 2. Maksimun RM 30,000.00 (dibayar/topup secara Tunai)

Boleh dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan :-

  • Mengunaikan Haji/Umrah ATAU ke Luar Negara atas urusan agama
  • Membiayai Pengajian Persekolahan peringkat tinggi bagi diri semdiri atau tanggungan
  • Membeli tanah atau rumah atau kedua-dua sekali
  • Dan Anggota mestilah tidak mempunyai hutang pembiayaan dengan Koperasi

Boleh jika Modal Syer Anggota melebihi daripada RM 200 kurang pada itu tidak dibenarkan untuk sebarang pengeluaran.

Setiap Anggota yang menjadi Anggota koperasi digalakkan untuk mengambil sekurang-kurangnya 1 unit Takaful Kelompok atau had maksima sebanyak 6 unit

Dengan hanya mengisi borang (_ Pemohonan Skim Kelompok_)

- Faks (03-8023 9999)
- e-main ([email protected])
- aplikasi telefon pintar (PMCare)
- Talian (03-8026 7799) -24 jam
- Kaunter GL di hospital (Medibase)

1
2
3
4
previous arrow
next arrow

5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow

- Keputusan peperiksaan (tahun akhir semasa)

- Salinan No Akaun Bank

- 6 bulan selepas keputusan peperiksaan

Paling awal – dalam seminggu

Paling lewat – sebulan

Sangat perlu, untuk pemulangan yuran simpanan sekiranya berlaku kematian / musibah

Dengan memaklumkan berkaitan kematian anggota melalui AJKKD / terus ke KPDRM beserta dokumen-dokumen yang lengkap

- Sijil Kematian Anggota

- Salinan Sijil Kematian

- Salinan Sijil Nikah / Surat Akuan Bujang PDRM

- Salinan IC waris

- Salinan Akaun Bank Waris

Sijil Kematian berserta maklumat pewaris disertakan.

Enam (6) bulan selepas permohonan dibuat.

Ya, akan diselaraskan baki pinjaman melalui yuan terkumpul anggota. Lebihan yuran simpanan akan dikembalikan terus ke akaun waris jika yuran simpanan melebihi daripada baki pembiayaan anggota yang telah meninggal dunia.

Boleh sehingga 70 tahun.

Dengan pembayaran terus melalui akaun koperasi.

- dengan pembayaran terus melalui akaun koperasi. (jumlah insurans yang perlu dibayar akan dimakluman melalui sms/whatsapp/surat yuran kepada Anggota).

- kiraan dibuat terus selama 12 bulan (1 tahun) dan anggota perlu membayar jumlah yang ditelah dinyatakan di dalam penyata yang diterima oleh anggota.

- Resit bayaran perlu dihantar sebagai bukti pembayaran.

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.