PENGENALAN

PENGENALAN
KOPERASI POLIS DIRAJA
MALAYSIA BERHAD

Visi

Koperasi utama sebagai pusat setempat bagi memberi perkhidmatan mesra dan bermakna untuk kesejahteraan ahli

Misi

Komited dalam memberi pelbagai bentuk perkhidmatan dengan urus tadbir yang konsisten serta pemudahcaraan yang efisien demi kesejahteraan ekonomi dan manfaat optimum setiap ahli

Penubuhan

KPDRM telah ditubuhkan dan pada awalnya telah dipelopori oleh 42 orang anggota polis dengan tujuan membantu mengurangkan bebanan kewangan anggota-anggota polis dan kakitangan di Jabatan Polis

24.04.1928
Pertukaran Nama

Pada tarikh ini, namanya telah ditukarkan kepada KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD (KPD) atau THE ROYAL MALAYSIAN POLICE CO-OPERATIVE LIMITED.

12.07.1976

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.