TAKAFUL

Takaful Keanggotaan

KPDRM sentiasa mengutamakan kemudahan kepada anggota iaitu menyediakan kemudahan takaful dan megurangkan beban kewangan anggota dan menyediakan sumbangan yang dikongsi bersama bagi membantu ahli-ahli yang memerlukannya. Bagi tujuan tersebut, KPDRM menyediakan kemudahan takaful seperti berikut:

Polisi

Takaful Keluarga Berkelompok

Takaful Perubatan

Tatacara Kemasukan
Hospital PMCARE

Senarai Hospital Panel
setakat 04/09/2023

GTL-GHS Penambahbaikan
01/03/2023 - 2024

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.