PEMBIAYAAN

Pembiayaan Keanggotaan

KPDRM sentiasa mengutamakan kemudahan kepada anggota iaitu menyediakan kemudahan pembiayaan dan megurangkan beban kewangan anggota. Bagi tujuan tersebut, KPDRM menyediakan kemudahan pembiayaan seperti berikut:

Pembiayaan
Tanpa
Penjamin

Had Maksima RM150,000.00
Tempoh 10 Tahun
(120 Bulan)
Kadar 3.8% - 4.5%

Pembiayaan
Berpenjamin

Had Maksima 12 Bulan Gaji @ Yuran Simpanan @ RM10,000.00
Tempoh 5 Tahun (60 Bulan)
Kadar 4.50%

Pembiayaan
Express

Had Maksima RM5,000.00
Tempoh 2 Tahun (24 Bulan)
Kadar 4.95%

Pembiayaan
Atas Yuran

Had Maksima 80% Dari Yuran Simpanan
Tempoh 5 Tahun (60 Bulan)
Kadar 3.80%

Pembiayaan
Konsumer

Had Maksima RM50,000.00
Tempoh 10 Tahun (120 Bulan)
Kadar 5.50%

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.