PEMBIAYAAN

Pembiayaan Keanggotaan

KPDRM sentiasa mengutamakan kemudahan kepada anggota iaitu menyediakan kemudahan pembiayaan dan megurangkan beban kewangan anggota. Bagi tujuan tersebut, KPDRM menyediakan kemudahan pembiayaan seperti berikut:

Pembiayaan
Tanpa
Penjamin

HAD MAKSIMA RM150,000.00
TEMPOH 10 TAHUN (120 BULAN)
KADAR 3.8% - 4.5%

Pembiayaan
Berpenjamin

HAD MAKSIMA 12 BULAN GAJI @ YURAN SIMPANAN @ RM10,000.00
TEMPOH 5 TAHUN (60 BULAN)
KADAR 4.50%

Pembiayaan
Express

HAD MAKSIMA RM5,000.00
TEMPOH 2 TAHUN (24 BULAN)
KADAR 4.95%

Pembiayaan
Atas Yuran

HAD MAKSIMA 80% DARI YURAN SIMPANAN
TEMPOH 5 TAHUN (60 BULAN)
KADAR 3.80%

Pembiayaan
Konsumer

HAD MAKSIMA RM50,000.00
TEMPOH 10 TAHUN (120 BULAN)
KADAR 5.50%

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.