PERKHIDMATAN

Insentif Pelajaran KPDRM

Insentif pelajaran ini mendorong Anggota dan tanggungan untuk gigih berusaha kerana usaha tangga kejayaan. Jangan lupa untuk mohon manfaat yang disediakan oleh Koperasi PDRM bagi kesejahteraan bersama.

Kelayakan dan syarat-syarat permohonan

Nota: Kadar dan Kelayakan Akademik diluluskan oleh Mesyuarat Ahli Lembaga Koperasi pada 29 Mac & 28 September 2017. : Tarikh kuatkuasaan kelayakan akademik mulai tahun peperiksaan tahun 2017 diputuskan pada 29 September 2017.

Jadual Rujukan

Insentif pelajaran ini mendorong Anggota dan tanggungan untuk gigih berusaha kerana usaha tangga kejayaan. Jangan lupa untuk mohon manfaat yang disediakan oleh Koperasi PDRM bagi kesejahteraan bersama.

Insentif Pelajaran Rendah

PEPERIKSAAN RENDAH / TINGGIKELAYAKAN AKADEMIK KADAR BARU (RM)
SPM 5A 3B 200.00
STPMCGPA 3.00 KE ATAS 300.00
MATRIKS CGPA 3.00 KE ATAS 300.00

Insentif Pelajaran Tinggi

PEPERIKSAAN TINGGIKELAYAKAN AKADEMIK KADAR BARU (RM)
DIPLOMA CGPA 3.00 KE ATAS 400.00
IJAZAH KE ATAS CGPA 3.00 KE ATAS 500.00