PERKHIDMATAN

Insurans

Skim Takaful Kematian & Kemalangan Diri Dan Keluarga Berkelompok, Skim Insurans KOP Perubatan - Anggota KPD

Nombor whatsApp insurans yang terbaru adalah 010-3589893. Sebarang pertanyaan sila hubungi melalui whatsApp dan nombor ini adalah untuk kegunaan whatsApp sahaja. Untuk melihat butiran mengenai Skim Takaful Kematian & Kemalangan Diri Dan Keluarga Berkelompok, Skim Insurans KOP Perubatan - Anggota KPD sila muat turun fail PDF berikut :-

Polisi

Skim Takaful Manfaat Kemalangan dan Kematian Berkelompok KPDRM (GTL)

Skim Takaful Manfaat Penghospital Berkelompok KPDRM (GHS)

Pekeliling

Pekeliling Skim Takaful Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad Bagi Tempoh 01/03/2020 - 28/02/2022

Manfaat & Kadar Skim Takaful Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad Bagi 01/03/2020 - 28/02/2021

Pekeliling Khidmat Takaful Kenderaan & Lain-lain (Takaful AM)

Pekeliling Berhubung Syarat Tempoh Menunggu Bagi Skim Insurans Berkelompok

Pekeliling Berhubung Pelan Baru Skim KOP Perubatan

Borang

Borang Penyertaan Skim Perubatan dan Akuan

Panel Hospital

Senarai Panel Hospital

SKIM BERKELOMPOK KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD

(Skim Takaful Kematian & Kemalangan Diri dan Keluarga Berkelompok)

Profil Skim

Nama Skim Skim Takaful Kematian & Kemalangan Diri dan Keluarga Berkelompok
Syarikat Penanggung
Etiqa Family Takaful Malaysia Berhad
No. Polisi / Sijil
TGTW001218/1
Tempoh Perlindungan
1hb. Mac 2020 - 28hb. Februari 2021

Jadual Manfaat & Sumbangan

SUMBANGAN / PREMIUM BULANAN 1 Unit RM11.002 Unit RM22.003 Unit RM33.004 Unit RM44.005 Unit RM55.006 Unit RM66.00
MANFAATJUMLAH PAMPASAN (RM)
AKIBAT KEMALANGAN
1. Kematian33,000.0066,000.0099,000.00132,000.00165,000.00198,000.00
2. Hilang Upaya Kekal  Menyeluruh (TPD)33,000.0066,000.0099,000.00132,000.00165,000.00198,000.00
3. Hilang Upaya Separa Kekal (PPD)  * (*Rujuk jadual skala pampasan)33,000.0066,000.0099,000.00132,000.00165,000.00198,000.00
4. Manfaat Cuti  Sakit (Kadar seminggu) (Minima 5 hari / Maksimum 150 hari)125200250300400500
5. Elaun Penghospitalan (Kadar sehari) (Maksimum 30 hari setiap kemalangan)20406080100120
BUKAN  AKIBAT KEMALANGAN
1. Kematian13,000.0026,000.0039,000.0052,000.0065,000.0078,000.00
2. Hilang Upaya Kekal (TPD)13,000.0026,000.0039,000.0052,000.0065,000.0078,000.00
3. Penyakit Terminal13,000.0026,000.0039,000.0052,000.0065,000.0078,000.00
MANFAAT TAMBAHAN
1. Khairat Kematian3,000.005,000.007,000.009,000.0011,000.0013,000.00

SKIM KOP PERUBATAN KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD

Kadar Premium

PelanPerak (Ahli)Perak (Pasangan)
Kadar bagi ahli dan pasanganAhli (RM)Pasangan (RM)
25 tahun dan kebawahRM45.00RM54.00
26 -30 tahun RM50.00RM59.00
31-35 tahun RM55.00RM66.00
36 - 40 tahun RM74.00RM89.00
41 - 45 tahun RM93.00RM112.00
46 -50 tahun RM110.00RM132.00
51 - 55 tahun RM147.00RM177.00
56 - 60 tahun RM180.00RM216.00
61 - 65 tahun (pembaharuan sahaja) RM252.00RM303.00
66 - 70 tahun ( pembaharuan sahaja)RM307.00RM368.00
Kadar bagi anak ( berumur 15 hari - 25 tahun)
*lanjutan sehingga 27 tahun jika OKU
anakRM35.00

SKIM BERKELOMPOK KOPERASI POLIS DIRAJA MALAYSIA BERHAD

(Skim Takaful Kematian & Kemalangan Diri dan Keluarga Berkelompok)

Profil Skim

Syarikat Penanggung Etiqa Family Takaful Malaysia Berhad
No. Polisi
TGWH000690
Tempoh Perlindungan
1hb. Mac 2020 - 28hb. Februari 2021
Pentadbir
PMCare Sdn Bhd (PMCare)

Jadual Manfaat

Manfaat HospitalHad Manfaat
Manfaat Penghospitalan
Bilik dan Penginapan (Maksimum sehingga 150 hari)RM180.00*
Unit Rawatan Rapi (Maksimum sehingga 30 hari)Kos Sebenar
Prosidur Rawatan dan Pembedahan
Bayaran pembedahan
Bayaran bilik pembedahan
Bayaran pakar bius
Ujian Diagnostik Prahospital & Rundingan Pakar Pra hospital (mengakibatkan kemasukkan hospital dalam tempoh 90 hari)
Lawatan pakar perubatan dalam hospital (maksimum sehingga 180 hari)Bayaran ganti penuh dengan had RM50,000.00
Bekalan dan perkhidmatan hospital
Prosedur & surgeri penjagaan harian
Pendapat pakar kedua
Ubat yang diperskripsi (sehingga 150 hari semasa di hospital & maksimum 60 hari selepas keluar hospital)
Rawatan selepas kemasukkan hospital (dalam tempoh 90 hari selepas keluar hospital)RM1,200.00
Bayaran AmbulansRM200
Laporan perubatanRM100
Hospital Kerajaan
Elaun Tunai Kemasukkan Hospital Kerajaan (sehingga 150 hari)RM200(semalam)
Atau
Caj ubatan/bahan implan yang tidak dibiayai oleh kerajaanDengan Had
Manfaat Pesakit Luar
Rawatan kecemasan pesakit luar akibat kemalangan (dalam tempoh 24jam selepas kemalangan)RM1,750
Rawatan kecemasan pergigian akibat kemalangan (maksimum 14 hari selepas susulan)RM500
Rawatan kecemasan pesakit luar untuk penyakit (dari 10 tgh mlm - 8 pagi)RM500
Rawatan Dialisis/Kanser (daycare) (secara reimbursement)Dengan Had
Manfaat Tambahan
Perbelanjaan pengkebumian (Kemalangan - ahli sahaja)RM1,500
Elaun kelahiran cahaya mata (setiap kelahiran) bagi setiap wanita dilindungiRM200
Had TahunanRM50,000

* Perhatian!!!

1. Caj bilik/penginapan yang melebihi had sehingga RM250.00 akan tertakluk kepada bayaran 20% daripada keseluruhan bil rawatan.

2. Setiap kemasukkan ke wad tertakluk kepada bayaran deduktibel oleh peserta kecuali kemasukkan ke hospital kerajaan atau kes kemalangan. Kadar deduktibel ialah :-

RM100 bagi anggota/tanggungan

MyAHLI

Mari sertai kami dan terima pelbagai manfaat sebagai Ahli