YDH CP Dato' Sri Zaini
Bin Jass

TIMBALAN PENGERUSI

YDH CP Dato' Sri Zaini Bin Jass

Timbalan Pengerusi ​

Menyertai Polis pada umur 21 tahun pada tahun 1984, berkelulusan Diploma dalam Diploma Strategik Dan Keselamatan di Universiti Kebangsaan Malaysia, Diploma Sains Pengurusan di Institut Tadbiran Awam Negara, kemudian melanjutkan pelajaran dalam bidang Sains Sosial peringkat Ijazah Sarjana Muda di Universiti Sains Malaysia dan akhir sekali, beliau meneruskan pembelajaran dalam bidang Pengurusan peringkat sarjana di Universiti Utara Malaysia.

Hasil kerja keras YDH CP Dato' Sri Zaini Bin Jass membawa beliau ke satu tahap yang lebih tinggi apabila beliau dilantik sebagai penjawat di KPP (Perancangan Dan Pembangunan Dasar Strategik) Jabatan Pengurusan (SAC), Timbalan Pengarah Pengurusan (Pentadbiran) (SAC), Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah (SAC),

Pesuruhjaya Polis Sabah (DCP), CP Pentadbiran Jabatan Pengurusan PDRM (CP), Pengarah Pengurusan PDRM (CP).

Pada 16 Ogos 2021, YDH CP Dato' Sri Zaini Bin Jass, 59, dilantik sebagai Timbalan Pengerusi Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad.

Copyright 2022. Koperasi Polis Diraja Malaysia Berhad. Hak cipta terpelihara.